شماره تماس دانشگاه :  84224

نام و نام خانوادگی  :  یعقوب خسروی

سمت  :  کارشناس آموزش

رشته های مربوطه  :  آموزش زبان انگلیسی- آموزش زبان فارسی

شماره تماس داخلی :    3224

آدرس پست الکترونیک آموزش زبان انگلیسی :   karshenas23@jonoub.tpnu.ac.ir
آدرس پست الکترونیک آموزش زبان فارسی   karshenas24@jonoub.tpnu.ac.ir : 

نام و نام خانوادگی: مرضیه سادات احدی

سمت:
کارشناس آموزش


رشته های مربوطه:
روان شناسی عمومی  وبالینی ( کارشناسی ارشد )- آموزش محیط زیست


شماره تماس داخلی:
3215


آدرس پست الکترونیک
 karshenas19@jonoub.tpnu.ac.ir:

نام و نام خانوادگی  :  مونا کرمی

سمت کارشناس آموزش

رشته های مربوطه  :     علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی ) ادبیات فارسی ( کارشناسی ارشد(

شماره تماس داخلی  :3235

آدرس پست الکترونیک برنامه ریزی درسی  :  karshenas22@jonoub.tpnu.ac.ir

آدرس پست الکترونیک ادبیات فارسی  
karshenas21@jonoub.tpnu.ac.ir:   
 

نام و نام خانوادگی  :  عبداله نوری فرد

سمت  :  کارشناس آموزش 

رشته های مربوطه  :     تربیت بدنی (کارشناسی ارشد )

شماره تماس داخلی:    3217

آدرس پست الکترونیک karshenas37@jonoub.tpnu.ac.ir : 

 

نام و نام خانوادگی  :  لیلا افسوسی

سمت  :  کارشناس آموزش 

رشته های مربوطه  :      جغرافیا ( کارشناسی ارشد)

شماره تماس داخلی :      3214

آدرس پست الکترونیک : karshenas34@jonoub.tpnu.ac.ir

نام و نام خانوادگی  :  آمنه کیانی

سمت  :  کارشناس آموزش

رشته های مربوطه  : علوم تربیتی (مدیریت آموزشی )- تاریخ فلسفه آموزش و پرورش ( کارشناسی ارشد (

شماره تماس داخلی     3216

آدرس پست الکترونیک  مدیریت آموزشی  karshenas25@jonoub.tpnu.ac.ir  :
آدرس پست الکترونیک تاریخ فلسفه آموزش و پرورش  karshenas26@jonoub.tpnu.ac.ir : 

نام و نام خانوادگی  :  میترا نصیریان

سمت  : کارشناس آموزش

رشته های مربوطه)  : ( الهیات )فلسفه و کلام- اخلاق اسلامی-تاریخ ایران(کارشناسی ارشد)

شماره تماس داخلی :3245

آدرس پست الکترونیک فلسفه و کلام اسلامی    karshenas39@jonoub.tpnu.ac.ir  
آدرس پست  الکترونیک اخلاق اسلامی  karshenas38@jonoub.tpnu.ac.ir  
 

نام و نام خانوادگی  :  اکرم امیر آتشانی

سمت  :  کارشناس آموزش

رشته های مربوطه ) :    الهیات (تاریخ تشیع- نهج البلاغه- علوم قرآن ( کارشناسی ارشد (

شماره تماس داخلی :      3235

آدرس پست الکترونیک  تاریخ تشیع : karshenas30@jonoub.tpnu.ac.ir
آدرس پست الکترونیک نهج البلاغه : karshenas29@jonoub.tpnu.ac.ir
آدرس پست الکترونیک علوم قرآن   karshenas31@jonoub.tpnu.ac.ir:

  

نام و نام خانوادگی  :  لیلا قلی زاده

سمت  :  کارشناس آموزش 

رشته های مربوطه  :     حقوق خصوصی- حقوق جزا و جرم شناسی -زبان شناسی همگانی(کارشناسی ارشد (

شماره تماس داخلی :      3239

آدرس پست الکترونیک حقوق خصوصی :  karshenas35@jonoub.tpnu.ac.ir
آدرس پست الکترونیک حقوق جزا و جرم شناسی :   karshenas36@jonoub.tpnu.ac.ir

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.