قابل توجه كليه پذيرفته شدگان چند برابر ظريفيت شركت در مصاحبه آزمون دكتري سال 91 دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب

لطفا به نكات زير در ارتباط با مصاحبه حضوري توجه فرماييد:

1- با توجه به اين كه  مصاحبه مقطع دكتري به لحاظ نياز به دقت در بررسي مدارك و سوابق علمي و پژوهشي،فرآيندي زمانبر مي باشد،خواهشمند است نيم ساعت قبل از زمان اعلام شده در جدول زمانبندي ( مندرج در خبر اول همين سايت ) مراجعه حضوري در محل مصاحبه حضور داشته باشيد.

2- واريز مبلغ 250000 ريال به عنوان هزينه مصاحبه به شماره حساب 2178609001007 قابل واريز در كليه شعب بانك ملي ايران.

3- اصل فيش واريزي مربوط به مصاحبه را به همراه داشته باشيد.

4- كليه مدارك شخصي ، علمي و پژوهشي خواسته شده به انضمام تصوير آنها را در زمان مصاحبه به همراه داشته باشيد.

5- شماره تماس دفتر آموزش مقطع دكتري ( 88807573 )

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بازديدها
تعداد كل بازديدهاي اين صفحه از ابتداي راه اندازي تا كنون: 17234
تعداد بازديد كل صفحات پورتال از ابتداي راه اندازي تا كنون : 485189306
تعداد بازديد زيرپورتال: 2406438
اين زيرپورتال امروز: 461
تعداد صفحات بازديد شده كل پورتال در امروز : 52340
تعداد بازديد اين صفحه پورتال در امروز : 4
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما